Pokemon TCG Online กำลังปิดตัวลง

หลังจากให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการมานานกว่าทศวรรษ The Pokemon Company ยืนยันว่า Pokemon TCG Online กำลังปิดตัวลงและถูกลบออกจากหน้าร้านออนไลน์ The Pokemon Company ยืนยันว่า แอป Pokemon TCG Online อย่างเป็นทางการ กำลังถูกปิดและลบออกจากหน้าร้านออนไลน์ แม้ว่าPokemon TCG Onlineจะไม่สามารถเล่นได้อีกต่อไปในเร็วๆ นี้ แต่ผู้เล่นอาจเฝ้ารอการเปิดตัวตัวต่อของเกมทั่วโลกในอนาคตอันใกล้นี้...