Wattpad Webtoon Studios เซ็นสัญญากับ UTA เพื่อเป็นตัวแทนทั่วโลก (พิเศษ)

UTA เอเจนซี่ผู้มีความสามารถชั้นนำได้เซ็นสัญญากับWattpad Webtoon Studiosซึ่งเป็นหน่วยงานด้านความบันเทิงระดับโลกและเผยแพร่ของ Webtoon และ Wattpad เพื่อเป็นตัวแทนในทุกพื้นที่ ข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยขยายธุรกิจของสตูดิโอทั้งในด้านภาพยนตร์ โทรทัศน์ แอนิเมชัน และด้านอื่นๆ Wattpad Webtoon ก่อตั้งขึ้นหลังจากการรวมกันของ Wattpad ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเรื่องราวออนไลน์ในแคนาดาในปี 2021 และ Webtoon ซึ่งเป็นบริษัทคอมมิกส์ออนไลน์ที่Naverยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของเกาหลี...