Gunna จะได้รับการปล่อยตัวหลังจากสารภาพผิดต่อข้อหาฉ้อโกงและแก๊งอันธพาล

Gunnaได้สารภาพผิดต่อข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกล่าวหาอันธพาลต่อเขาและเพื่อนแร็ปเปอร์ อย่าง Young Thugพร้อมด้วยสมาชิกที่ถูกกล่าวหาจำนวนมากของ YSL — for Young Slime Life — “แก๊ง” การเรียกร้อง “คำให้การของอัลฟอร์ด” เขายังคงรักษาความบริสุทธิ์ แต่ยอมรับการลงโทษตามคำตัดสินว่ามีความผิด Gunna ซึ่งมีชื่อจริงว่า Sergio Kitchens จะได้รับการปล่อยตัวจากคุกในจอร์เจียเป็นเวลาหนึ่งปี ตามรายงานของ Channel...