ร้านอาหารพม่าในกรุงเทพฯ รณรงค์ต่อต้านรัฐประหาร

กรุงเทพฯ ประเทศไทย (AP) — ขณะที่ผู้อพยพจากเมียนมาร์ทั่วโลกแสดงปฏิกิริยาต่อการที่กองทัพเข้ายึดบ้านเกิดของพวกเขาอย่างรวดเร็ว ร้านอาหารหนึ่งแห่งในประเทศเพื่อนบ้านของไทยกำลังจัดอาหารทีละมื้อเพื่อช่วยสนับสนุนสมาชิกชุมชนชาวเมียนมาร์ในกรุงเทพฯ ที่ต้องการดำเนินการต่อต้าน รัฐประหารวันจันทร์. รูปภาพขนาดใหญ่ของออง ซาน ซูจี ผู้นำเมียนมาที่ถูกปลด ถูกแสดงที่ด้านหน้าของร้าน Mandalay Food House ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์...